Nyheter

Välkommen Anna!

anna

Anna har en fil kand i journalistik och är diplomerad informatör. Hon har arbetat med allt från tidningar och intranät till konferenser och produktinformation. Anna har en bred kompetens inom både strategiskt och operativt informationsarbete och dessutom en bakgrund som teleingenjör. Härligt att du valt att börja hos oss Anna!

Hur skulle du beskriva Dokumentera?
En liten firma med stora kunskaper och en tillmötesgående atmosfär. Alla som jobbar här besitter en ovärderlig specialistkompetens, vilket är väldigt lärorikt. Det är en ynnest att få vara en del av det här gänget och jag måste nypa mig i armen ibland för att förstå att jag faktiskt kan jobba med det som jag brinner för, dvs allt det som en teknisk skribent gör!  Jag har verkligen hamnat rätt.

Beskriv ditt nuvarande uppdrag!
Jag ska hjälpa användare att förstå ett nytt sätt att hantera IT Change Management på ett större företag i banksektorn. Projektet syftar till att utveckla och beskriva ett nytt, gemensamt, sätt att hantera förändringsarbeten i IT-systemen. Beskrivningarna riktar sig både till användare och framtida verksamhetsförvaltare och behöver anpassas för respektive målgrupp.

Vad är din styrka som teknisk skribent?
Jag är uthållig, ser detaljer och är van vid att jobba med specialister som är väldigt djupa i sin kunskap. I och med att jag har en bakgrund som tekniker, och har jobbat med tekniker i alla år, har jag lätt att förstå det som behöver beskrivas, samtidigt som jag är bra på att beskriva det hela på ett enkelt sätt.  

Vad tycker du är extra spännande inom dokumentation?
Att uttrycka sig begripligt och kunna lägga sig på rätt nivå. Själva innehållet är vanligtvis så komplicerat så man behöver inte komplicera det ytterligare i språket. Jag går igång på Style Guides och hur man ska uttrycka sig, och att hitta essensen i en text. Att hitta rätt ord är mycket viktigare än vad folk tror. Men så är jag ju lite nördig också och älskar språk och ord.

Sedan är det oerhört viktigt att få in kunskapen i väggarna på ett företag så att inte kunskapen försvinner ut med folk när de slutar. Det är ett större problem än man tror, d v s att det sitter för mycket odokumenterad kunskap i huvudet på de anställda.

Du omskolade dig till journalist för några år sedan. Hur kom det sig, och vilken nytta upplever du att du har av det in din roll som teknisk skribent?
Att jobba som journalist var en barndomsdröm. Istället halkade jag in i telekombranschen och blev kvar där ända tills jag blev inspirerad av kollegor som valde att omskola sig. Då tog jag chansen, sökte och kom in på journalistprogrammet. Det var en otroligt rolig tid och bra på alla sätt och vis.  Från journalistiken har jag med mig hur viktigt det är att verkligen se och anpassa sig till målgruppen och uttrycka sig på ett sätt som passar. Jag har lärt mig att skriva på ett så effektivt sätt som möjligt, så att mottagaren förstår. Det är ett hantverk som är otroligt intressant och roligt.

DELA