White Paper: 5 steg som gör företagets dokumentation till en konkurrensfaktor

Emanuela Pedrocco
  • Emanuela Pedrocco

Vad kan du göra för att öka företagets konkurrenskraft? Är er tekniska dokumentation en tillgång eller snarare en risk? Utan en ordentlig IT-dokumentation eller produktdokumentation blir verksamheten mer sårbar. Hur viktig dokumentationen är för en verksamhet märks ibland först när det visar sig i konkreta problem såsom minskad informationssäkerhet, högre supportkostnader och missnöjda kunder. Med vår 5-stegs guide får du vägledning i hur er dokumentation kan bli en tillgång som bidrar till ökad konkurrenskraft!