Effektivisera verksamheten med bra underhållsdokumentation

Berndt Lehnert
  • Berndt Lehnert

Effektivt underhåll bygger på ett minimera stilleståndstiden. Det vet alla som kör bil eller som använder rulltrapporna i Stockholms tunnelbanesystem. Slitdelar behöver underhållas innan de havererar med större skador som följd. Förutom att ha ordning på underhållsintervall, garantitider och reservdelar är det viktigt att ha korrekt information om vad som ska göras och hur arbetet ska utföras.

Det finns både tid och pengar att spara genom att se över den tekniska informationen som berör underhållsarbetet. Men hur ska man då gå tillväga för att maximera tillgängligheten av systemet?

Ställ följande frågor i er organisation: 
• Är underhållsinstruktionerna entydiga och lättförståeliga? 
• Utförs underhållsarbetet på det sätt och med de verktyg som är specificerade av underhållsdokumentationen? 
• Är det lätt att hitta alla dokument, ritningar, instruktioner och protokoll som behövs för att genomföra ett effektivt underhållsarbete? 

Om inte alla frågor kan besvaras med ett tydligt JA, klicka på "Ladda ned"  ovan och läs vidare för tips på åtgärder som kan förbättra effektiviteten.