Fem steg till lyckad upphandling av tekniska skribenter

Örjan Andersson
  • Örjan Andersson

Har det uppstått ett behov av att komplettera eller uppgradera företagets dokumentation i något avseende? Då är det en teknisk skribent du behöver. Men du är kanske osäker på hur uppdraget ska definieras och avgränsas eller på hur du ska gå tillväga för att upphandla rätt skribent för jobbet?

Upphandling av konsulter för dokumentation skiljer sig inte på något avgörande sätt från upphandling av andra konsulter. Men vissa detaljer kan vara bra att tänka på för att du ska få rätt teknisk skribent som utför rätt uppdrag. En av våra seniora tekniska skribenter, Örjan Andersson, har satt samman fem punkter som vägledning för dig som funderar på att ta hjälp med att få ordning på er information och/eller tekniska dokumentation.