Kommunicera förändring på rätt sätt

Marie Ann Östlund
  • Marie Ann Östlund

I allt förändringsarbete är det viktigt att förstå och respektera förändringens dynamik och att ge alla medarbetare samma förutsättningar att ta till sig och bearbeta förändringen.

Vi på Dokumentera har lång erfarenhet av förändringsarbete eftersom vi ofta tas in just för att införa nya arbetssätt eller system. I vår senaste artikel får du några tips för att lyckas kommunicera förändring på rätt sätt. Klicka på "Ladda ned" ovan för att läsa hela artikeln.