Personlig integritet och informationssäkerhet med ISO 27701

Berndt Lehnert
  • Berndt Lehnert

Den digitala globaliseringen innebär att en mängd information om köpvanor, ekonomiska transaktioner, personuppgifter och även personliga hälsouppgifter både lagras hos olika aktörer och överförs mellan olika aktörer.

• Hur säkerställer ni i er organisation att endast nödvändiga uppgifter hanteras av er och att uppgifter inte hamnar i orätta händer?
• Hur säkerställer ni i er organisation att uppgifter ni erhåller av era affärspartner hanteras korrekt och inte sprids vidare eller riskerar att hamna i orätta händer?
Läs vidare för att få lite idéer om hur er organisation kan arbeta med informationssäkerhet.