Så framtidssäkrar ni er GDPR-dokumentation

Emanuela Pedrocco
  • Emanuela Pedrocco

Vid det här laget har ni säkert tagit er igenom den första fasen av GDPR-arbetet men har kanske en del arbete kvar i att säkra upp arbetssätt och rutiner för efterlevnaden. Vad är viktigast att prioritera nu när det gäller GDPR-dokumentationen? Hur kan ni framtidssäkra dokumentationen utan att skapa onödigt merarbete? Det är inte enbart de numer så välbekanta, dryga böterna som skrämmer - det handlar också om företagets goda renommé på marknaden.

Den nya dataskyddsförordningen GDPR gäller från den 25 maj 2018. Alla organisationer som behandlar personuppgifter i någon form måste efterleva förordningen. Efter att grundläggande kartläggning är gjord är det nu dags att vidareutveckla interna processer och att fortsätta dokumentera personuppgiftsbehandlingen.

Vägen till laglig behandling går från ett gediget kartläggningsarbete via processförändring till utbildning, dokumentation och en fungerande plan för efterlevnad. Det är det senare som denna artikel handlar om: Att framtidssäkra processer och dokumentation vilka ni producerat under det grundläggande GDPR-arbetet! Läs mer om det i vår senaste artikel.