Så skapar du ordning och reda bland dokumenten

Eva Jangö
  • Eva Jangö

HR jobbar med arbetsgivarvarumärket. Juristerna ansvarar för affärsjuridiken. Kommunikatörerna stödjer ledningen med strategisk kommunikation. IT tillhandahåller verktygen. Men vem i organisationen ser till så att det finns mallar, regler för hur rutinbeskrivningar ska se ut, rutiner för dokumenthantering eller riktlinjer för vilket verktyg som ska användas för att lagra vilken information? Här kommer några goda råd för hur du skapar ordning och reda bland dokumenten.

I många företag är nog svaret ”ingen” på några eller flera av frågorna ovan. Uppdraget att skapa och upprätthålla regler för var och hur information ska lagras faller lätt mellan stolarna. Men med rätt lagringsytor, lättåtkomliga mallar och förankrade riktlinjer för dokumenthanteringen slipper medarbetarna i företaget ägna så mycket tid åt att leta dokument.

Klicka på Ladda Ned för att läsa vidare.