Vässa kommunikationen med klarspråk

Maria Åhman
  • Maria Åhman

Klarspråk har fått en alltmer framträdande roll i offentlig verksamhet i och med webbtillgänglighetsdirektivet och språklagen. Men att skriva klarspråk är inte något som bara myndigheter borde syssla med, utan även privata aktörer, för när man skriver vårdat, enkelt och begripligt blir texterna tydliga och både missförstånden och frågorna färre.

Om läsarna dessutom lätt hittar den information som de är ute efter och enkelt kan ta till sig den ökar deras förtroende för avsändaren. Men vad innebär klarspråk? Varför ska man skriva klarspråk? Och vilka är de vanligaste fallgroparna? Klicka på "Ladda ned" ovan för att läsa hela artikeln.