Med en utbildning inom Kognitionsvetenskap har Emelie en god förståelse för hur människor kommunicerar kring teknik och hur man bör anpassa teknisk dokumentation till mottagaren.

Emelie arbetar som Dokumentsamordnare och Teknisk skribent. I rollen som Dokumentsamordnare planerar och strukturerar hon sin tid noggrant då många projekt och arbetsuppgifter måste hanteras parallellt. Arbetet handlar om att granska, hantera och förvalta dokumentation, samordna granskningsprocesser samt skapa mallar, rutiner och arbetsinstruktioner.

”Eftersom människor kommunicerar på olika sätt är det viktigt att anpassa informationen efter mottagaren. Detta gäller oavsett om man skriver manualer, håller i en presentation eller tar en kort avstämning med någon i hissen.”

I sitt dagliga arbete är hon inblandad i flera olika projekt och är därför i kontakt med många olika personer. För att arbetet ska fortskrida så enkelt som möjligt gäller det att förstå sig på den man kommunicerar med och anpassa informationen därefter.

”Det är väldigt roligt att få arbeta med något där jag kan kombinera mitt intresse för teknik med min erfarenhet av att arbeta med människor, och där mitt sinne för struktur och användbarhet kommer väl till pass.”

På sin lediga tid tycker Emelie om att umgås med familj och vänner, att lyssna på musik och att vara i naturen.

”Somrarna spenderar jag gärna på Gotland för att komma närmare familjen, naturen och havet. Hur skönt det än är att vara i en stad där det hela tiden händer saker så är det härligt att komma till lugnet på Gotland ibland.”