Bättre kontroll över IT-systemen hos ett fastighetsbolag

Med Dokumenteras hjälp fick ett svenskt fastighetsbolag sitt IT-system, integrationer och annan IT-utrustning dokumenterad på en plattform där allting hänger ihop. Genom detta har man ökat flexibiliteten i den egna organisationen och är mindre personbunden.