Myndigheten för Tillgängliga Medier

Efter ett regeringsbeslut står nu MTM inför en stor omlokalisering från Stockholm till Malmö och majoriteten av arbetsstyrkan kommer att avsluta sin anställning. För att säkra kunskapen inom organisationen innan flytten anlitades Dokumentera AB.