Samlad dokumentation av databaser hos Nordea

Samlad dokumentation av databaser hos Nordea

Bankverksamhet handlar i stor utsträckning om att hantera data - information om lån, valutakurser, skattesatser och så vidare. Datat finns samlat i databaser med möjligheter att göra beräkningar. Hos Nordea hade dessa databaser växt fram rätt organiskt i takt med att verksamheten digitaliserades och utvecklades.