Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten har i uppdrag att administrera och betala ut den allmänna pensionen. Genom att kartlägga behoven inom utveckling, förvaltning och drift hos Pensionsmyndighetens IT-avdelning hjälpte Dokumentera myndigheten att samordna och optimera leveransen av och tillgången till dokumentation i alla led.