Stockholmståg

Stockholmståg

På uppdrag av SL ansvarar Stockholmståg för pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen. Varje vardag startar nära 300 000 resor från någon av företagets 53 stationer. När Stockholmståg behövde ta fram instruktioner för handhavandet av en ny fordonstyp gav man uppdraget till Dokumentera.