Sveaskog: Tydlig dokumentation säkrade flytten till nytt systemstöd

Sveaskog: Tydlig dokumentation säkrade flytten till nytt systemstöd

Dokumenteras uppdrag uppkom i samband med att Sveaskog skulle flytta över sina styrande dokument (policyer, riktlinjer och instruktioner) till en ny plattform i SharePoint för att lyfta och förbättra virkesflödessystemet, verksamhetens viktigaste system. Dessutom behövde man ta fram en ny verksamhetsmanual för att förklara hur man arbetar i det nya systemet. Dokumenteras skribent bistod verksamheten genom att samordna dokument och författare, skapa och redigera dokument och fylla den nya plattformen med innehåll.