Sveriges Radio

Sveriges Radio

Sveriges Radio tog hjälp av Dokumentera för att få handgripliga hjälpmedel och praktiska tips om hur dokumenthanteringen skulle bli bättre. Dokumentera gjorde en kartläggning av behoven och gav rekommendationer till förbättringar och ett gemensamt dokumenthanteringssystem.