Användardokumentation

Nästan alla produkter behöver någon form av handledning till användarna. Fysisk, digital eller både och. Och ju bättre användardokumentation, desto nöjdare kunder och desto lägre belastning på kundtjänsten i din organisation. Den får då mer tid för att lösa de viktiga kundfrågorna.

Användardokumentation kan vara av mycket skiftande slag och omfatta allt emellan en enda sida till en fullmatad handbok. Men en sak har de gemensamt – de måste vara enkla att förstå och snabbt ge de svar som användaren behöver för att kunna arbeta effektivt. Du har säkert själv blivit frustrerad någon gång av en illa skriven eller ofullständig manual. Låt inte det drabba din produkt. Men undvik att skriva användardokumentationen till din egen produkt. Det är väldigt lätt att bli hemmablind; det man själv tycker är självklart kanske inte alls är det för användaren. Därför är det en god idé att lägga ut uppgiften på en utomstående skribent.

En erfaren skribent ställer de rätta frågorna innan jobbet börjar. Till exempel om användarna och deras kunskaper, om hur produkten används och om vad personen behöver veta för att använda produkten effektivt. Svaren vägleder skribenten vid valet av språknivå och hur djup informationen bör vara. Om dokumentationen gäller en programvara som ska användas av personer utan teknisk kunskap så ska språket vara utan teknisk jargong och fokus ska ligga på användargränssnittet. Däremot skrivs en handbok för en databas på ett helt annat sätt och med gängse facktermer.

Dokumenteras skribenter har teknisk kunskap och förståelse som de parar med pedagogisk expertis.

Vi arbetar med