Dokumentationsprocesser

Dokumentationsprocess kan låta krångligt och omständligt men är i själva verket något självklart och naturligt. Enkelt uttryckt består en dokumentationsprocess av ett antal rutiner för att producera och godkänna dokument i din organisation eller i ett projekt.

Med en fastställd och väl utformad dokumentationsprocess skapas varje dokument på ett strukturerat och effektivt sätt så att ingenting faller mellan stolarna, görs på fel sätt eller i fel ordning. Dokumenten produceras effektivt och de ger ett enhetligt intryck. Du slipper störande och tidsödande omarbetningar, felaktiga dokumenttyper, bristfälligt granskade dokument felplacerade i lagringsstrukturen och inkorrekta revisioner.

Utformningen av dokumentationsprocessen utgår givetvis från verksamhetens eller projektets behov. Dokumenttyper fastställs och mallar till dem skapas. Man går vidare med att definiera metadata för att klassificera dokument samt fastställer granskningsprocedurer, revisionshantering med mera. Ägare av dokumentationsprocessen och av de ingående rutinerna utses, och deras uppgift är att följa upp processen löpande och göra eventuella korrigeringar. I förekommande fall ingår även rutiner för kommunikationen med kunder vad gäller leverans av dokumentation, godkännande, system- och funktionsändringar, kontrakt, garantiärenden, etc.

Dokumentera hjälper dig att utforma en effektiv och anpassad dokumentationsprocess för din verksamhet eller ditt projekt. Vi kan även skriva kursmaterial och genomföra utbildningen av medarbetarna.

Vi arbetar med