Klassificering

Har mängden information och dokument blivit svårhanterlig eller till och med vildvuxen? Eller vill du undvika det i nästa projekt? Då är klassificering rätt väg att gå.

Klassificering hjälper dig att strukturera omfattande och komplex information samt göra den sökbar och lättillgänglig. Ju större mängd dokument din verksamhet hanterar, desto mer har du att vinna på att klassificera den. Indelningen kan göras på många olika sätt, exempelvis verksamhetsområden, produktklasser, typ av aktivitet och användargrupper för att kunna förmedla en sorterad och riktad information för rätt ändamål.

Innan arbetet börjar behöver några frågetecken rätas ut. Ska all information klassificeras eller bara en viss del och i så fall vilken? Hur ska informationen lagras och i vilken struktur? Vad får läsas, kopieras, editeras och vilka har access? Vilka riskbedömningar ska ingå som exempelvis läckage av känslig information, information om personsäkerhet, ekonomiska investeringar, osv?

Planerar du att starta ett projekt av något slag – oavsett om det gäller system, produkter, maskiner, anläggningar eller byggnader – så klassar vi in informationen enligt gällande branchstandard per systemtillhörighet, funktion, dokumenttyp, sekretessgrad etc i en folderstruktur som stödjer klassificeringen.

Har du pappersdokument som behöver struktureras och göras sökbar? Då digitaliserar vi dem och klassificerar på samma sätt.

Vi arbetar med