Produktbeskrivningar med målgruppen i fokus

Välskrivna produktbeskrivningar har flera fördelar. Internt skapar de en värdefull samsyn kring dina produkters och tjänsters egenskaper och de kundnyttor de levererar. Dessutom är de effektiva säljhjälpmedel, såväl passivt på webbplatsen som aktivt av säljarna.

Ska man skriva själv eller låta en extern skribent göra det? Även om det finns någon internt som gärna skriver är det sällan en god idé, det är lätt att bli hemmablind och missa viktiga kundperspektiv. En extern skribent ser produkten på samma sätt som kunderna gör. Överlämna ett underlag till skribenten som dessutom får möjlighet att ställa frågor, då kommer det bli betydligt bättre.

I huvudsak kan man skilja på två typer av produktbeskrivningar. Den ena fokuserar på den kundnytta produkten erbjuder och är oftast mycket översiktlig. Den andra ger en detaljerad beskrivning av produkten och kan vara på många sidor.

Det räcker naturligtvis inte att en produktbeskrivning är välformulerad och språkligt korrekt. Rätt innehåll och en övertygande argumentation är ännu viktigare. Innan ett enda ord är skrivet läser en teknisk skribent från Dokumentera in sig på befintligt underlag för produkten och ställer de rätta frågorna till relevanta personer i ditt företag.

En vanlig struktur vid arbetet med produktbeskrivningar är att börja med att slå fast produktens egenskaper och därefter definiera vilka fördelar dessa egenskaper leder till. Fördelarna kan sedan översättas till konkret kundnytta. Kundnytta kan uppstå i flera delar av kundens verksamhet, till exempel i produktionen, IT-organisation och FoU. Det bör därför finnas en målgruppsanpassning av produktbeskrivningen.

Produktbeskrivningar består sällan av enbart text. När produktens egenskaper, fördelar och kundnytta är definierade tar en erfaren teknisk skribent även ansvar för illustrationer och foton eller bilder. Och integrerar dessa med texten till en genomtänkt och väl kommunicerad och säljande helhet.

Vi arbetar med