Strategi

Vi hjälper våra kunder med utformningen av sin strategi runt dokumentation och information. Vi får kunderna att se på sin dokumentation och information som en strategisk tillgång vilket underlättar arbetet med att hålla dokumentationen och informationen uppdaterad samt tillgänglig. 

Vi ser till att våra kunder kan förvalta sin kunskap efter aktuella behov för att på bästa sätt ge stöd till personalen i verksamheten. Att förvalta sitt kunskapskapital är en grundläggande faktor till en stabil och säker verksamhet. 

Vi fungerar som rådgivare till våra kunder i olika frågor, som exempelvis:

Vi arbetar med