Behovsanalys

Vad ska dokumenteras och vad ska inte dokumenteras? Det är vanliga frågor i de flesta organisationer. Få har en målbild för dokumentationen som bygger på de faktiska behoven i verksamheten. Dokumentation som är korrekt, målgruppsanpassad, tydlig och tillgänglig är ett enastående smörjmedel i all verksamhet. 

Dokumenteras behovsanalys ger dig en förteckning över samtliga behov, krav och önskemål som finns för dokumentationen i din verksamhet. Till behoven kopplar vi förslag på lösningar. Daen här analysen är utmärkt för dig som vill säkerställa att verksamheten verkligen har det dokumentationsstöd den behöver.

Vi genomför behovsanalysen med en egenutvecklad metod. Grunden i metoden är intervjuer med personer som har relevanta roller i din verksamhet. Förutom en förteckning över behoven, indelade i prioritetsordning, noterar vi också icke-behoven för att ge dig spårbarhet. I vår leverans ingår även ett lösningsförslag till vart och ett av behoven.

Exempel där en behovsanalys kan rädda en svår situation är när systemägare som sitter på all information slutar, eller där projektledare har oklara riktlinjer för vad driften behöver när den tar vid efter överlämningen.

I många av våra uppdrag gör vi en behovsanalys i anslutning till ett dokumentationsprojekt. Men du kan även be oss utföra en behovsanalys som ett specifikt uppdrag.

Vi arbetar med