GAP-analys

Den verksamhet som förändras och utvecklas kommer förr eller senare behöva ny dokumentation eller utveckla den dokumentation som finns. Den kan också behöva nya dokumentationssystem eller nya sätt att lagra informationen.

Vår GAP-analys gör vad den heter – vi redovisar vad som skiljer mellan din verksamhets befintliga dokumentation, dokumentationssystem, verktyg eller dokumentationsprocess och det önskade läget, eventuellt framtaget med en behovsanalys. GAP-analysen visar vad du konkrekt behöver göra för att få en dokumentation matchad mot det önskade läget.

En GAP-analys förutsätter att det finns ett fastställt nuläge och ett önskat läge. Att kartlägga skillnaden kan tyckas som en simpel uppgift men kan vara tämligen omfattande. Det beror ofta på att organisationen har ett undermåligt sätt att hantera sin dokumentation på eller att lagringsstrukturen är rörig. En annan svårighet kan vara att det finns flera versioner av samma dokument men det är oklart vilket som är originalet.

Vilken nytta har du av en GAP-analys? Jo, du får veta:

  • Vilka åtgärder som krävs för att nå önskat läge
  • Hur lång tid det tar att genomföra dessa åtgärder
  • Vilka effekter du får om åtgärderna genomförs
  • Vilka effekter du får om åtgärderna inte genomförs

Vi arbetar med