Storytelling

Varje företag har ett berättarkapital. Det kan skördas och användas för att utveckla verksamheten internt, skapa goda relationer med omvärlden eller stödja marknadsföring och försäljning. 

Till skillnad från mer eller mindre vinklad reklam skapar storytelling berättelser om händelser i och kring ditt företag som är sanna och högst relevanta för läsarna. Dokumentera genomför sådana uppdrag där berättelsen är av teknisk natur eller där berättelsen består av en kombination av teknik och någonting annat. Vi ser till att berättelsen blir intressant att ta del av och lämnar ett positivt avtryck.

Den kanske vanligaste berättelsen är om en specifik affär med en kund. Vi spinner en berättelse kring kundens behov/problem, hur din produkt löste behovet och på vilket sätt den förbättrade kundens verksamhet. Andra berättelser kan byggas kring hur utvecklingen av produkten gick till.

Texterna kan publiceras på en rad olika sätt – på webbplatser, i bloggar, i sociala medier eller till och med som utställningsmaterial.

Vilken historia vill ni berätta?

Vi arbetar med