Tekniska översättningar

Översättningar av tekniskt material är svårt. Man behöver kombinera tre färdigheter – teknisk kompetens, kunskaper i de båda språken samt vara en god skribent. Dokumenteras konsulter har den nödvändiga tekniska förståelsen som generella översättare normalt saknar.

Inte ens i så nära besläktade språk som de skandinaviska har samma ord alltid en exakt överensstämmande betydelse. Det finns därmed en risk för att det smyger sig in nyansskillnader i en översatt text. Därför är det viktigt att översättaren känner till ämnet och dessutom har tillgång till personer som kan förklara centrala begrepp, och som även kan korrekturläsa den översatta för att säkerställa att den innehåller rätt fackterminologi.

Kommunikation är ofta mer än enbart text. Den kan även bestå av bilder och symboler och de kan ha olika betydelse länder och kulturer emellan. Ett enkelt exempel är bocken som vi svenskar traditionellt länge har använt för att markera att något är fel, medan den i anglosaxiska länder betyder att något är korrekt eller är avprickat. Ett kryss betyder däremot att något är fel. 

Misstag av den typen kan leda till olyckliga missförstånd. Dokumentera hjälper dig att ta dig runt fallgroparna och få en innehållsmässigt och språkligt korrekt översättning.

Vi arbetar med