Terminologi

Alla branscher, fackområden och även enskilda företag har sina egna uttryck och begrepp. Dessa så kallade termer beskriver verksamheten och tekniken så att det inte uppstår missförstånd eller otydligheter. Som du säkert har märkt själv är det inte alls ovanligt att termer tolkas och definieras olika av olika personer, eller att man använder olika termer för samma sak.

Att säkerställa att dina medarbetare använder sig av rätt termer i både tal och skrift är därför viktigt och kan leda till många fördelar:

  • Kommunikationen blir entydig vilket minskar risken för fel och missförstånd. Det gör verksamheten effektivare. Även kunder, leverantörer och andra i omvärlden uppskattar att det är ordning och reda i ordens betydelse i din verksamhet.
  • Sökbarheten ökar. Alla sparar tid när rätt term ger rätt resultat i sökningen, redan på första försöket.
  • Kvalitén på översättningar blir bättre, särskilt om alla termer blir översatta på samma entydiga sätt.

Vi är vana att arbeta med interna termlistor och kan även hjälpa till att identifiera vilka termer våra uppdragsgivare bör använda. Kontakta oss om du vill att din verksamheten ska använda termer på rätt sätt och skapa entydig kommunikation.

Vi arbetar med