Kompetens

Vi är experter på dokumentation och information och har bred erfarenhet av att hjälpa företag att bli mer konkurrenskraftiga och effektiva med hjälp av en professionell dokumentation. Oavsett bransch hjälper vi er att utveckla informationen och få ordning på dokumentationen både strategiskt och operativt. Vi analyserar, producerar och organiserar er dokumentation och information. 

Bakgrund och utbildning

Våra konsulter har utbildningen, erfarenheten och förmågan att snabbt kunna sätta sig in i er verksamhet och omsätta era utmaningar till tydlig och välorganiserad dokumentation. Alla har en bakgrund och/eller utbildning inom teknik/IT och är bra på att göra komplex information begriplig för användaren. Dessutom tycker vi att det är kul! 

Våra konsulter kan sedan delas in i två huvudsakliga kompetensområden: tekniska skribenter och dokumentsamordnare. Några av våra tekniska skribenter är även kommunikatörer.

Tekniska skribenter

Som tekniska skribenter hjälper vi er med strategi, analys, produktion och hantering av information och dokumentation. Kärt barn har många namn och som tekniska skribenter har vi även erfarenhet av att jobba i roller som exempelvis teknikinformatör, content manager/writer/editor, informationsdesigner, UX-writer, informationsarkitekt och informationsspecialist. 

Dokumentsamordnare

Som dokumentsamordnare hanterar våra konsulter stora mängder dokumentation, oftast anläggningsdokumentation, lagrad i era egna, era leverantörers eller era kunders system. Vi bistår er på en strategisk nivå med design av processer, arbetsflöden och arbetssätt, och på en operativ nivå där vi hanterar dokumentationsflöden och ser till att allt material följer de riktlinjer och regelverk som är uppsatta. Även dokumentsamordnare har många namn, t ex document controller, dokumentationsansvarig, dokumentationsadministratör och datasamordnare. Här kan du läsa mer om hur det är att jobba som dokumentsamordnare

Kommunikatörer

Som kommunikatörer kan våra konsulter hjälpa er att strategiskt analysera kommunikationsbehov och operativt planera och genomföra kommunikationsaktiviteter. Det senare kan exempelvis handla om att producera struktur och innehåll för intranät och webb. Vi målgruppsanpassar kommunikationen så att medarbetare och externa målgrupper förstår budskapen och tar det till sig. Här jobbar vi i roller som kommunikatörer, redaktörer, webbredaktörer och contentansvariga.

Interimslösningar

Vi kan också bistå som interimskonsulter. Behöver ni exempelvis förstärka er egen organisation med en eller flera experter inom information och teknisk dokumentation som vikarier eller medan ni letar efter rätt person för anställning? Då hanterar vi under tiden det vardagliga flödet av arbetsuppgifter. När ni hittat er nya stjärna gör vår konsult en välplanerad överlämning. 

Vi arbetar med