Data Governance - gör din data till en strategisk tillgång

  • Emanuela Pedrocco

Har ditt företag rutiner för att ta hand om data så att den blir en strategisk tillgång för er? I det moderna digitala informationssamhället är data den viktigaste råvaran för att kunna producera tjänster som kunderna efterfrågar. Det är här begreppet Data Governance kommer in.

Läs Mer

Hur du lyckas med dokumentation i globala projekt

  • Per Grahn-Möller

Jobbar du med någon aspekt av dokumentation i en internationell miljö? Har du informationslämnare på annan ort eller i annat land? Eller jobbar du i en agil utvecklingsmiljö? Om bara något av alternativen passar in på din situation så finns här en artikel som väl beskriver ett bra angreppssätt för att klara av att hålla dokumentationsfanan hög. Läs vidare!

Läs Mer

Välkommen Ghada!

Ghada är ingenjör inom elektroteknik med en lång och gedigen erfarenhet av bl a dokumentation, projektledning och kravställning inom infrastruktur och kraftteknik. Hennes tidigare roller som bl a projektledare, teknisk ingenjör och teknikspecialist kommer väl till pass i hennes roll som Dokumentationsansvarig på Dokumentera. Känns fint att du är hos oss nu Ghada!

Läs Mer

Informationssäkerhet - en värdefull satsning för organisationen

  • Peder Abrahamsson

Informationssäkerhet är ett högaktuellt ämne. Många är mitt uppe i ett skifte från att lagra information på hårddisk till att använda molntjänster. Hur ska en organisation agera för att ha ett användbart informationsflöde, en lättillgänglig lagringsplats och följa alla regelverk utan att verksamheten blir lidande?

Läs Mer

Artificiell intelligens och teknisk dokumentation

  • Peder Abrahamsson

Utvecklingen går i rasande fart och inget område står opåverkat. Ett område som är extra hett och brukar fånga uppmärksamhet är Artificiell Intelligens, ofta förkortat AI. AI i sin tur påverkar många andra områden, även dokumentationen. Men vad är det AI kan göra i förhållande till teknisk dokumentation?

Läs Mer

Det känns bra att Hans börjat!

Hans har en genuin teknisk grund med lång erfarenhet av produktutveckling med därtill hörande dokumentation genom hela produktlivscykeln. Han har också arbetet med projektering av både stora och små säkerhetsanläggningar i olika miljöer. Hans är inte bara händig med dokumentation på jobbet utan även privat, där han bl a bygger på hus och bil. Välkommen till Dokumentera Hans!

Läs Mer

Efter GDPR - är ni redo för EPR?

  • Peder Abrahamsson

EU har lagt fram ett förslag på en ny förordning om hanteringen av elektronisk kommunikation. Om förordningen inte efterlevs riskerar organisationen höga böter på upp till 10 miljoner euro eller 2 procent av organisationens årliga omsättning. Tillhandahåller du tjänster inom elektronisk kommunikation påverkas du av EPR. Men hur ska du då göra för att erbjuda kunden tjänster med den höga integritet som de kommer förvänta sig?

Läs Mer

Hej Eva!

Evas motto är “Skriv för läsaren” och hon är riktigt vass på att formulera texter som når fram på mottagarens villkor. Eva är journalist med bred erfarenhet av information, redaktionellt arbete och intern kommunikation. Hon har bl a varit verksamhetsprojektledare och kravställare och ryggar inte för komplexa IT-frågor. Nu finns Eva på Dokumentera och det är vi glada över, varmt välkommen Eva!

Läs Mer

Teknisk dokumentation 4.0

  • Emanuela Pedrocco

Tillverkningsindustrin står just nu inför en revolution som förändrar det sätt maskiner, människor och fabriker interagerar. Industry 4.0 kallas denna fjärde industriella revolution. Det handlar i korthet om den digitala tekniken som redan idag börjat transformera hela industrin. Men hur påverkar det den tekniska dokumentationen?

Läs Mer

Nu har Homan börjat!

Homan är utbildad civilingenjör inom energisystem med erfarenhet av industri- och investeringsprojekt. Han har jobbat som konstruktör med energianläggningar med allt ifrån kontrakt till färdiga installationer, där teknisk dokumentation och teknisk projekthantering varit en stor del av arbetet. För Homan är livet som en musikal! Välkommen till Dokumentera Homan, kul att du är här nu!

Läs Mer