Informationssäkerhet - en värdefull satsning för organisationen

  • Peder Abrahamsson

Informationssäkerhet är ett högaktuellt ämne. Många är mitt uppe i ett skifte från att lagra information på hårddisk till att använda molntjänster. Hur ska en organisation agera för att ha ett användbart informationsflöde, en lättillgänglig lagringsplats och följa alla regelverk utan att verksamheten blir lidande?

Läs Mer

Artificiell intelligens och teknisk dokumentation

  • Peder Abrahamsson

Utvecklingen går i rasande fart och inget område står opåverkat. Ett område som är extra hett och brukar fånga uppmärksamhet är Artificiell Intelligens, ofta förkortat AI. AI i sin tur påverkar många andra områden, även dokumentationen. Men vad är det AI kan göra i förhållande till teknisk dokumentation?

Läs Mer

Det känns bra att Hans börjat!

Hans har en genuin teknisk grund med lång erfarenhet av produktutveckling med därtill hörande dokumentation genom hela produktlivscykeln. Han har också arbetet med projektering av både stora och små säkerhetsanläggningar i olika miljöer. Hans är inte bara händig med dokumentation på jobbet utan även privat, där han bl a bygger på hus och bil. Välkommen till Dokumentera Hans!

Läs Mer

Efter GDPR - är ni redo för EPR?

  • Peder Abrahamsson

EU har lagt fram ett förslag på en ny förordning om hanteringen av elektronisk kommunikation. Om förordningen inte efterlevs riskerar organisationen höga böter på upp till 10 miljoner euro eller 2 procent av organisationens årliga omsättning. Tillhandahåller du tjänster inom elektronisk kommunikation påverkas du av EPR. Men hur ska du då göra för att erbjuda kunden tjänster med den höga integritet som de kommer förvänta sig?

Läs Mer

Hej Eva!

Evas motto är “Skriv för läsaren” och hon är riktigt vass på att formulera texter som når fram på mottagarens villkor. Eva är journalist med bred erfarenhet av information, redaktionellt arbete och intern kommunikation. Hon har bl a varit verksamhetsprojektledare och kravställare och ryggar inte för komplexa IT-frågor. Nu finns Eva på Dokumentera och det är vi glada över, varmt välkommen Eva!

Läs Mer

Teknisk dokumentation 4.0

  • Emanuela Pedrocco

Tillverkningsindustrin står just nu inför en revolution som förändrar det sätt maskiner, människor och fabriker interagerar. Industry 4.0 kallas denna fjärde industriella revolution. Det handlar i korthet om den digitala tekniken som redan idag börjat transformera hela industrin. Men hur påverkar det den tekniska dokumentationen?

Läs Mer

Nu har Homan börjat!

Homan är utbildad civilingenjör inom energisystem med erfarenhet av industri- och investeringsprojekt. Han har jobbat som konstruktör med energianläggningar med allt ifrån kontrakt till färdiga installationer, där teknisk dokumentation och teknisk projekthantering varit en stor del av arbetet. För Homan är livet som en musikal! Välkommen till Dokumentera Homan, kul att du är här nu!

Läs Mer

Hallå där Elin!

Elin är civilingenjör med en gedigen erfarenhet från medicinteknikbranschen. Som projektledare och koordinator för framtagning av klinisk data har hon kommit i kontakt med många olika typer dokumentation, t ex regulatorisk-, process- och projektdokumentation. Elin är nyfiken, effektiv och en hejare på Aikido. Härligt att du är här nu Elin och varmt välkommen till Dokumentera!

Läs Mer

Big Data och Dokumentation

  • Anders Blixt

“Big Data” är en buzzword inom sektorn nuförtiden, en företeelse som ses som betydelsefull och som de flesta i branschen förmodas behöva ta ställning till. Men vad innebär Big Data för utmaningar ur ett dokumentationsperspektiv? Vilka betydelsefulla skillnader finns gentemot “small data”?

Läs Mer