Hur du lyckas med dokumentation i globala projekt

Per Grahn-Möller
  • Per Grahn-Möller

Jobbar du med någon aspekt av dokumentation i en internationell miljö? Har du informationslämnare på annan ort eller i annat land? Eller jobbar du i en agil utvecklingsmiljö? Om bara något av alternativen passar in på din situation så finns här en artikel som väl beskriver ett bra angreppssätt för att klara av att hålla dokumentationsfanan hög. Läs vidare!

Artikeln, som är publicerad i tcworld, är skriven av Akash Dubey som har nästan 20 års erfarenhet av teknisk dokumentation från många olika multinationella företag. Han är bl a ordförande för Indiens största och äldsta community med tekniska skribenter/kommunikatörer och andra experter på språk, Technical Writers of India (TWIN). I artikeln tar han t ex upp svårigheterna med att jobba som teknisk skribent i ett team som är utspritt geografiskt och som jobbar agilt. Han illustrerar problematiken i ett antal case och betonar betydelsen av att som teknisk skribent vara synlig och engagerad. Det finns en del viktiga slutsatser som gör artikeln klart läsvärd! Läs artikeln här.