Från strukturerat till intelligent innehåll

Anna Fedoriw
  • Anna Fedoriw

De flesta företag förfogar över stora mängder data. Information skapas, återskapas, kopieras och försvinner in i en skog av dokument som ofta är svår att orientera sig i. Vore det inte bra om all denna information gick att återfinna så att den enkelt kunde återanvändas?

Då skulle det räcka med att skapa informationen en gång och den skulle vara lätt att hålla aktuell och korrekt. För att det ska fungera måste informationen struktureras. Den måste taggas och göras modulär och maskinläsbar. När den är det kan den börja bli värdeskapande för företaget - informationen blir intelligent. Läs mer om intelligent information i Daniel Smiths intressanta artikel på Linkedin här.