Har ni er GDPR-dokumentation på plats?

Örjan Andersson
  • Örjan Andersson

Syftet med GDPR är dels att skapa samma regler i hela EU, dels att stärka individens rättigheter. En stor del av GDPR-anpassningen handlar om att inventera system och processer samt dokumentera olika typer av rutiner. Har ni inte er GDPR-dokumentationen på plats är ett hög tid att börja nu!

25 maj 2018 är ett viktigt datum för alla organisationer som hanterar personuppgifter. Då ersätts nämligen PuL med GDPR. För många organisationer kan arbetet att anpassa sig bli omfattande och det är hög tid att påbörja det nu. Sanktionerna för den som inte har koll på dataskyddsförordningens regler är hårda med höga böter för allvarliga överträdelser. I vårt White Paper om GDPR kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när det gäller bl a dokumentationen av er hantering av personuppgifter.