Informationssäkerhet - en värdefull satsning för organisationen

Peder Abrahamsson
  • Peder Abrahamsson

Informationssäkerhet är ett högaktuellt ämne. Många är mitt uppe i ett skifte från att lagra information på hårddisk till att använda molntjänster. Hur ska en organisation agera för att ha ett användbart informationsflöde, en lättillgänglig lagringsplats och följa alla regelverk utan att verksamheten blir lidande?

Att säkra information handlar både om att ingen obehörig ska kunna komma åt den samtidigt som alla inom organisationen som behöver ha informationen ska ha tillgång till den. Det måste gå att lita på informationen, veta att den är korrekt och uppdaterad. Informationen som ska säkras kan vara tryckt på papper, vara lagrad elektroniskt, överföras med fysisk eller elektroniska post, visas på film eller yttras i en konversation. Oavsett vilket format informationen finns på och hur den sprids så finns det krav på informationens säkerhet och riktighet. Kraven har sitt ursprung i lagar och regelverk, kundens förväntningar och interna intresset i att bevara och säkra organisationens information. I vår senast artikel kan du läsa mer om hur du går tillväga för att uppnå detta.