Så framtidssäkrar ni er GDPR-dokumentation

Vid det här laget har ni säkert tagit er igenom den första fasen av GDPR-arbetet men har kanske en del arbete kvar i att säkra upp arbetssätt och rutiner för efterlevnaden. Vad är viktigast att prioritera nu när det gäller GDPR-dokumentationen? Hur kan ni framtidssäkra dokumentationen utan att skapa onödigt merarbete? Det är inte enbart de numer så välbekanta, dryga böterna som skrämmer - det handlar också om företagets goda renommé på marknaden.