Så räddar du dina system med teknisk dokumentation vid pensionsavgångar

Många företag har personer som kan allt i sin genre. En person som ofta är högt värderad eftersom ingen annan skulle kunna göra just det hen gör. Du kanske känner igen typen. Det är någon som företaget skulle ha svårt att ersätta eftersom hen har all sin kunskap i huvudet och det är svårt att skapa sig en helhetsbild av personens arbetsuppgifter. Men vad händer då när personen i fråga ska lämna sin post? Kanske har åldern hunnit ta ut sin rätt och det är dags att gå i pension? Detta är långt ifrån ovanligt och du har förmodligen varit med om det förut. Dokumentera har tips på åtgärder som minskar risken för driftstörningar i samband med personalförändringar.

Vaccinera dig mot onödiga kostnader med proffsig dokumentation

Arbetstid kostar – mellan 500 och 1000 kronor per timme beroende på vilket slags verksamhet företaget ägnar sig åt. ”Friktionstimmar” kan man kalla sådan tid som förslösas med reda ut saker och ting i onödan. Den höjer dessutom medarbetarnas stressnivå och kan vålla produktionsbortfall. Extra allvarligt är det om den vitala informationen bara finns i huvudet på en nyckelperson och denne är bortrest på semester. Vad gör du då?