Vad är strukturerat skrivande?

Vad är egentligen strukturerat skrivande? Vad är struktur och varför behövs det egentligen? Så inleder författaren och skribenten Mark Baker en intressant artikelserie i syfte att utforska hur vi kan använda strukturerat skrivande för att bli bättre skribenter och producera bättre innehåll. Det inkluderar även användningen av olika typer av verktyg för att hjälpa oss att skriva bättre- precis som verktyg används i andra yrken för att nå bättre resultat.

Sluta leta - samla dokumentationen!

Hur mycket tid lägger du och dina medarbetare på att leta efter filer och dokument? Och när ni hittar dokumentet, är ni säkra på att det var vad ni letade efter? I vår artikel som du kan ladda ned gratis tar vi upp hur ett företag kan spara tid genom att samla dokumentationen. Lagringskostnaderna för data skenar i takt med ständigt ökande informationsmängder. Men det som kostar organisationer än mer är den tid medarbetare lägger på att söka efter information. Dessutom råder ofta osäkerhet om man funnit rätt version av ett dokument. Detta kan vara förenat med stora risker. Genom att jobba med ”Single Version of the Truth” (SVOT) kan en organisation dramatiskt minska både sitt risktagande och sina kostnader.

Ordning ur kaos med IT-dokumentation

Har ni full koll på era IT-dokument och IT-system? Har ni allt dokumenterat? Om inte utsätter ni er för en stor risk. Läs om hur personalen på ett stort, svenskt företag efter åratals försumlighet när det gällde hantering och lagring av IT-dokument inte längre kunde hitta vitala handlingar. Istället hänvisades de till enstaka kollegors expertis. Men vad skulle då hända om en sådan nyckelperson blev sjuk eller slutade? Läs mer om hur vi hjälpte ett företagets IT-center att skapa ordning ur kaos med hjälp av IT-dokumentation.