Tappa inte kunskap vid personalomsättning - dokumentation är lösningen

Har ni en utmaning i att sätta in ny personal i sina arbetsuppgifter? Finns det gamla trotjänare och nyckelpersonal som sitter inne med vital information för företaget? Vad händer om något drabbar dem och vad ger det för effekter på er verksamhet? Att en eller några få medarbetare ansvarar för information, kunskap och system som inte är dokumenterat är inte helt ovanligt och kan orsaka stora problem när medarbetarna slutar eller blir sjuka. Kundnöjdhet, kvalitet och resultat kan påverkas negativt av att det saknas dokumentation. Ladda ned vår artikel om hur ni kan agera för att minimera riskerna för verksamheten när era medarbetare slutar eller blir sjuka genom att jobba professionellt med teknisk dokumentation och informationshantering.

Hur smart dokumentation kan säkra kunskap

Läsvärd artikel om hur du tar fram effektiv och användbar dokumentation, då dokumentation är den enda källan till kunskap. Den lyfter bl a upp betydelsen av att noga förstå målgruppen för dokumentationen och dess behov. Artikeln tar även upp behovet av att prioritera - att välja och att välja bort. Dokumentation ska vara snabb och enkel att skapa och underhålla. Och, inte minst, hjälpa användarna att hitta det de behöver, när de behöver det.

White Paper: 5 steg som gör företagets dokumentation till en konkurrensfaktor

Vad kan du göra för att öka företagets konkurrenskraft? Är er tekniska dokumentation en tillgång eller snarare en risk? Utan en ordentlig IT-dokumentation eller produktdokumentation blir verksamheten mer sårbar. Hur viktig dokumentationen är för en verksamhet märks ibland först när det visar sig i konkreta problem såsom minskad informationssäkerhet, högre supportkostnader och missnöjda kunder. Med vår 5-stegs guide får du vägledning i hur er dokumentation kan bli en tillgång som bidrar till ökad konkurrenskraft!