Ordning ur kaos med IT-dokumentation

Har ni full koll på era IT-dokument och IT-system? Har ni allt dokumenterat? Om inte utsätter ni er för en stor risk. Läs om hur personalen på ett stort, svenskt företag efter åratals försumlighet när det gällde hantering och lagring av IT-dokument inte längre kunde hitta vitala handlingar. Istället hänvisades de till enstaka kollegors expertis. Men vad skulle då hända om en sådan nyckelperson blev sjuk eller slutade? Läs mer om hur vi hjälpte ett företagets IT-center att skapa ordning ur kaos med hjälp av IT-dokumentation.

Tappa inte kunskap vid personalomsättning

Har ni en utmaning i att sätta in ny personal i sina arbetsuppgifter? Finns det gamla trotjänare och nyckelpersonal som sitter inne med vital information för företaget? Vad händer om något drabbar dem och vad ger det för effekter på er verksamhet? Att en eller några få medarbetare ansvarar för information, kunskap och system som inte är dokumenterat är inte helt ovanligt och kan orsaka stora problem när medarbetarna slutar eller blir sjuka. Kundnöjdhet, kvalitet och resultat kan påverkas negativt av att det saknas dokumentation. Ladda ned vår artikel om hur ni kan agera för att minimera riskerna för verksamheten när era medarbetare slutar eller blir sjuka genom att jobba professionellt med teknisk dokumentation och informationshantering.

Hur smart dokumentation kan säkra kunskap

Läsvärd artikel om hur du tar fram effektiv och användbar dokumentation, då dokumentation är den enda källan till kunskap. Den lyfter bl a upp betydelsen av att noga förstå målgruppen för dokumentationen och dess behov. Artikeln tar även upp behovet av att prioritera - att välja och att välja bort. Dokumentation ska vara snabb och enkel att skapa och underhålla. Och, inte minst, hjälpa användarna att hitta det de behöver, när de behöver det.