Så lyckas du med att samla information på ett ställe

Har ni er data utspridd på många ställen? Händer det att ni blir osäkra på om det är aktuell och korrekt information? Har ni funderat på att samla er information/data på ett enda ställe? Ett sätt att komma tillrätta med detta är att skapa en “Single Version of the Truth” (SVOT). Avgörande för att lyckas med detta är god dokumentation.

Läs Mer

Hej Peder!

  • Emanuela Pedrocco

Peder är kognitionsvetare och expert på hur människor tar in, bearbetar och förstår information. Han har jobbat med bl a textbearbetning som i stor utsträckning handlat om att analysera, skriva och korrigera texter så att de blir mer lättlästa. Peder rör sig vant i gränssnittet mellan språk och IT och har även ett privat intresse för programmering. Välkommen Peder!

Läs Mer

Så dokumenterar du i agila utvecklingsmiljöer

Dokumentation har i sin strävan att vara komplett och fullständig en del utmaningar att övervinna i en agil utvecklingsmiljö, där ledorden är ”iteration” och ”continuous delivery”. Ständig utveckling istället för väl avgränsad funktionalitet. Det är ofta svårt att få dokumentationsarbetet att fungera väl. Lyckligtvis finns det en lösning på problemet.

Läs Mer

Nu har David börjat!

  • Emanuela Pedrocco

I mer än 20 år har David arbetat som teknisk skribent med erfarenhet inom IT, telekom, logistik och från den norska oljeindustrin. Han var även soldat i brittiska armén på 80 talet. Han har en bred erfarenhet och hanterar skrivande i alla dess former i många olika format men har även jobbat med utbildning, översättning och marknadsföring. Han har dessutom översatt kriminalromaner och även börjat skriva manus till ett pilotavsnitt för en TV-serie. David är walesare, gift med en peruanska och spenderar därför mycket av fritiden i USA, Latinamerika och Storbritannien.

Läs Mer

Teknisk dokumentation är din cykelhjälm

  • Kent-Ove Lindström

Cykelhjälmar kan vara lite bökiga. De kan kännas klumpiga att hantera och inte alltid så moderiktiga. Precis på samma sätt är det med teknisk dokumentation. I likhet med cykelhjälm kan det vara frestande att strunta i omaket. Alla cyklister vet att rent logiskt är en hjälm bra att ha. Ändå struntar många cyklister i cykelhjälm eftersom de aldrig varit med om en olycka där en sådan räddat dem. När olyckan sedan kommer är det utan förvarning och med allvarliga följder.

Läs Mer

Välkommen Anna!

  • Emanuela Pedrocco

Anna har en fil kand i journalistik och är diplomerad informatör. Hon har arbetat med allt från tidningar och intranät till konferenser och produktinformation. Anna har en bred kompetens inom både strategiskt och operativt informationsarbete och dessutom en bakgrund som teleingenjör. Härligt att du valt att börja hos oss Anna!

Läs Mer

Agil utveckling kräver god dokumentation

  • Anders Blixt

När utvecklare jobbar agilt blir det många korta puckar och snabba vändningar, många muntliga överläggningar om vad som ska göras och lite tid för pappersarbete. Men här finns ett dilemma: hur kvalitetssäkrar du programvaran i din verksamhet om dokumentationen är bristfällig? Dålig eller ingen dokumentation sänker programvarans värde och kan skapa onödiga problem vid framtida utveckling och anpassning.

Läs Mer

Dokumentationen är nyckeln till GDPR-arbetet

  • Carl Nycander

Det mesta manuella arbetet GDPR medför handlar om att skapa en god dokumentation som bevisar att regelverket följs ur ett strikt juridiskt perspektiv. Det handlar alltså till stor del om att dokumentera hur personuppgifter lagras och i förlängningen används. Läs mer här om vilken typ av dokumentation som förordningen kräver.

Läs Mer

Varför skriver inte skribenten?

  • Sara Török

Faktum är att mesta tiden av en teknisk skribents arbete går ut på annat än att skriva. Leta information, lära sig nya produkter, organisera dokumenthantering, ta fram mallar…listan är lång. Så vad får du egentligen ut av skribentens arbete förutom en text? Hur påverkar skribenten olika delar i ett projekt? Vad behöver du egentligen veta och tänka på för att samarbetet med den tekniska skribenten ska blir framgångsrikt?

Läs Mer