Agil utveckling kräver god dokumentation

  • Anders Blixt

När utvecklare jobbar agilt blir det många korta puckar och snabba vändningar, många muntliga överläggningar om vad som ska göras och lite tid för pappersarbete. Men här finns ett dilemma: hur kvalitetssäkrar du programvaran i din verksamhet om dokumentationen är bristfällig? Dålig eller ingen dokumentation sänker programvarans värde och kan skapa onödiga problem vid framtida utveckling och anpassning.

Läs Mer

Dokumentationen är nyckeln till GDPR-arbetet

  • Carl Nycander

Det mesta manuella arbetet GDPR medför handlar om att skapa en god dokumentation som bevisar att regelverket följs ur ett strikt juridiskt perspektiv. Det handlar alltså till stor del om att dokumentera hur personuppgifter lagras och i förlängningen används. Läs mer här om vilken typ av dokumentation som förordningen kräver.

Läs Mer

Varför skriver inte skribenten?

  • Sara Török

Faktum är att mesta tiden av en teknisk skribents arbete går ut på annat än att skriva. Leta information, lära sig nya produkter, organisera dokumenthantering, ta fram mallar…listan är lång. Så vad får du egentligen ut av skribentens arbete förutom en text? Hur påverkar skribenten olika delar i ett projekt? Vad behöver du egentligen veta och tänka på för att samarbetet med den tekniska skribenten ska blir framgångsrikt?

Läs Mer

Hej Daniel!

  • Emanuela Pedrocco

Vår nya tekniska skribent Daniel har som utbildad översättare jobbat med alltifrån rena teknik- och IT-texter till marknadsförings- och utbildningsmaterial. I roller som projektledare och teamledare har han erfarenhet av bl a processarbete, arbetsrutiner och kvalitetssäkring. Varmt välkommen Daniel till Dokumentera!

Läs Mer

Har ni er GDPR-dokumentation på plats?

  • Örjan Andersson

Syftet med GDPR är dels att skapa samma regler i hela EU, dels att stärka individens rättigheter. En stor del av GDPR-anpassningen handlar om att inventera system och processer samt dokumentera olika typer av rutiner. Har ni inte GDPR-dokumentationen på plats är ett hög tid att börja nu!

Läs Mer

Vi välkomnar Jonas!

  • Emanuela Pedrocco

Med erfarenhet från roller som bl a teknisk skribent, dokumentspecialist och projektledare på både större industriföretag och inom försvarsindustrin finns det inte mycket som Jonas ryggar för när det gäller stora tunga projekt med enorma mängder dokumentation. Att Jonas dessutom varit stormästare i Jeopardy kompletterar bilden väl. Kul att du är här hos oss nu Jonas!

Läs Mer

Fem steg till lyckad upphandling av tekniska skribenter

  • Örjan Andersson

Har det uppstått ett behov av att komplettera eller uppgradera företagets dokumentation i något avseende? Då är det en teknisk skribent du behöver. Men du är kanske osäker på hur uppdraget ska definieras och avgränsas eller på hur du ska gå tillväga för att upphandla rätt skribent för jobbet?

Läs Mer

Möt Carl - ny på Dokumentera!

  • Emanuela Pedrocco

Carl Nycander har lång erfarenhet från IT-branschen och har i skribentrollen med sig en gedigen teknisk kunskap från rollen som bland annat systemspecialist. Redan på den tiden ansåg han sig vara närapå allergisk mot tesen ”att ha det i huvudet” med tanke på de stora risker en sådan inställning medför på effektivitet och säkerhet. Nu får Carl leda dokumentationen fullt ut hos våra kunder, vilket vi är glada för!

Läs Mer

Dokumentation för nybörjare

  • Anders Blixt

Du är nyanställd och ska köra ditt första utvecklingsprojekt. Du vet att dokumentationen är viktig, samtidigt som tidsplanen är tajt. Men vad ska man tänka på när det gäller teknisk dokumentation eller IT-dokumentation? Vad är viktigast och var ska man börja?

Läs Mer

Dokumentera stödjer Stadsmissionen

  • Emanuela Pedrocco

Liksom tidigare år skänker vi våra julklappspengar till de som behöver dem mest - och det är tyvärr många. I år föll medarbetarnas val på Stadsmissionen och deras fina arbete för de mest utsatta i samhället. God fortsättning och hoppas att 2017 blir ett bra år för fler!

Läs Mer