Fem steg till lyckad upphandling av tekniska skribenter

  • Örjan Andersson

Har det uppstått ett behov av att komplettera eller uppgradera företagets dokumentation i något avseende? Då är det en teknisk skribent du behöver. Men du är kanske osäker på hur uppdraget ska definieras och avgränsas eller på hur du ska gå tillväga för att upphandla rätt skribent för jobbet?

Läs Mer

Möt Carl - ny på Dokumentera!

  • Emanuela Pedrocco

Carl Nycander har lång erfarenhet från IT-branschen och har i skribentrollen med sig en gedigen teknisk kunskap från rollen som bland annat systemspecialist. Redan på den tiden ansåg han sig vara närapå allergisk mot tesen ”att ha det i huvudet” med tanke på de stora risker en sådan inställning medför på effektivitet och säkerhet. Nu får Carl leda dokumentationen fullt ut hos våra kunder, vilket vi är glada för!

Läs Mer

Dokumentation för nybörjare

  • Anders Blixt

Du är nyanställd och ska köra ditt första utvecklingsprojekt. Du vet att dokumentationen är viktig, samtidigt som tidsplanen är tajt. Men vad ska man tänka på när det gäller teknisk dokumentation eller IT-dokumentation? Vad är viktigast och var ska man börja?

Läs Mer

Dokumentera stödjer Stadsmissionen

  • Emanuela Pedrocco

Liksom tidigare år skänker vi våra julklappspengar till de som behöver dem mest - och det är tyvärr många. I år föll medarbetarnas val på Stadsmissionen och deras fina arbete för de mest utsatta i samhället. God fortsättning och hoppas att 2017 blir ett bra år för fler!

Läs Mer

Så räddar du dina system med teknisk dokumentation vid pensionsavgångar

  • Rickhard Johansson

Många företag har personer som kan allt i sin genre. En person som ofta är högt värderad eftersom ingen annan skulle kunna göra just det hen gör. Du kanske känner igen typen. Det är någon som företaget skulle ha svårt att ersätta eftersom hen har all sin kunskap i huvudet och det är svårt att skapa sig en helhetsbild av personens arbetsuppgifter. Men vad händer då när personen i fråga ska lämna sin post? Kanske har åldern hunnit ta ut sin rätt och det är dags att gå i pension? Detta är långt ifrån ovanligt och du har förmodligen varit med om det förut. Dokumentera har tips på åtgärder som minskar risken för driftstörningar i samband med personalförändringar.

Läs Mer

Varför måste det vara så förbannat krångligt?

  • Emanuela Pedrocco

...undrar Robert Aschberg i sin krönika i Aftonbladet. Han frågar sig vad det beror på att instruktionsböcker i allmänhet, och manualer för datorer och skrivare och annan elektronik i synnerhet, är på gränsen till obegripliga för en normalbegåvad användare? Det undrar vi också som är specialister på att göra information och teknisk dokumentation lättillgänglig och begriplig. Det ska inte behöva vara krångligt!

Läs Mer

Vaccinera dig mot onödiga kostnader med proffsig dokumentation

  • Anders Blixt

Arbetstid kostar – mellan 500 och 1000 kronor per timme beroende på vilket slags verksamhet företaget ägnar sig åt. ”Friktionstimmar” kan man kalla sådan tid som förslösas med reda ut saker och ting i onödan. Den höjer dessutom medarbetarnas stressnivå och kan vålla produktionsbortfall. Extra allvarligt är det om den vitala informationen bara finns i huvudet på en nyckelperson och denne är bortrest på semester. Vad gör du då?

Läs Mer

Undvik brandkårsutryckningar med IT­-dokumentation

  • Rickhard Johansson

Ordning och reda är dokumentationens A och O. När IT-problemen hopar sig och stressnivån höjs, behöver du knappast fler problem i att hitta rätt dokument. Kanske stöter du plötsligt på ett nytt problem och mitt i allt så hittar du inte manualen för att identifiera och lösa felet. Känner du att du inte riktigt har den koll på dokumentationen du borde ha om något oförutsett händer?

Läs Mer

Prata med bönder på bönders vis, och med de lärde på latin...

  • Per Grahn-Möller

...är ett gammalt talesätt som stämmer väldigt bra på vår dagliga situation som tekniska skribenter. Att förklara termer som "Replikering" eller "Disaster Recovery" för någon som inte alls är hemtam inom IT är en utmaning. Det är också vår expertis. Vi har ofta rollen som en slags tolk mellan teknikerna och användarna. Bra vägledning på ämnet och intressanta infallsvinklar finns i denna artikelserie från Bettercloud Monitor.

Läs Mer

Vi välkomnar Sara till Dokumentera!

  • Emanuela Pedrocco

Sara Török har efter några år i egen regi valt att börja på Dokumentera. Riktigt kul tycker vi! Sara har en lång erfarenhet som teknisk skribent i bl a IT-branschen och Life Science. Hon har arbetat med utformning av många olika typer av dokumentation och dokumentationsrutiner, både på engelska och svenska. Dock inte på Esperanto - ännu!

Läs Mer