Är du osäker på om du har rätt version av dokumentet?

Upp med en hand om du nån gång hört en variant av den här ordväxlingen: "Är det här senaste versionen av systemmanualen? Jag hittade den på filservern i mappen med leveransdokument." "Ah, letade du där! Nej, den mappen var det länge sen vi använde, det var Bosse som brukade spara sina dokument där. Numera har vi alla manualer på wikin." Känner du igen dig?

Läs Mer

Dokumentera stödjer UNHCR:s arbete

  • Emanuela Pedrocco

I år har vi valt att skänka våra julklappspengar till FN:s flyktingorgan UNHCR som arbetar med att skydda människor på flykt från krig och förföljelse runt om i världen. UNHCR delar ut nödhjälp, kämpar för deras mänskliga rättigheter och ger människor på flykt en bättre framtid. Behovet är oändligt, men alla kan göra något. På detta sätt önskar alla vi på Dokumentera en god jul!

Läs Mer

Installationsmanual för julgran

  • Emanuela Pedrocco

Äntligen en vägledning i hur du allra mest korrekt installerar julgranen i hemmet så här inför jul! Trodde du att det var enkelt? Då trodde du fel. Trodde du det var svårt? Här har du lösningen. Med den här manualen leder du arbetet på det mest effektiva sätt du kan tänka dig och involverar samtidigt alla familjemedlemmarna i helt naturliga roller. Med enkla kommandon med tysk precision går installationen som en dans och julen kan firas i total harmoni. Vi kan inte på något sätt ta åt oss äran för produktionen av denna tidlösa manual - äran går helt och hållet till Bosch Rexroth som gjort ett fantastiskt jobb, tycker vi. Läs och lär! God jul och gott nytt år!

Läs Mer

Vad är strukturerat skrivande?

  • Magnus Nordstrand

Vad är egentligen strukturerat skrivande? Vad är struktur och varför behövs det egentligen? Så inleder författaren och skribenten Mark Baker en intressant artikelserie i syfte att utforska hur vi kan använda strukturerat skrivande för att bli bättre skribenter och producera bättre innehåll. Det inkluderar även användningen av olika typer av verktyg för att hjälpa oss att skriva bättre- precis som verktyg används i andra yrken för att nå bättre resultat.

Läs Mer

Sluta leta - samla dokumentationen!

  • Kent-Ove Lindström

Hur mycket tid lägger du och dina medarbetare på att leta efter filer och dokument? Och när ni hittar dokumentet, är ni säkra på att det var vad ni letade efter? I vår artikel som du kan ladda ned gratis tar vi upp hur ett företag kan spara tid genom att samla dokumentationen. Lagringskostnaderna för data skenar i takt med ständigt ökande informationsmängder. Men det som kostar organisationer än mer är den tid medarbetare lägger på att söka efter information. Dessutom råder ofta osäkerhet om man funnit rätt version av ett dokument. Detta kan vara förenat med stora risker. Genom att jobba med ”Single Version of the Truth” (SVOT) kan en organisation dramatiskt minska både sitt risktagande och sina kostnader.

Läs Mer

Ordning ur kaos med IT-dokumentation

  • Anders Blixt

Har ni full koll på era IT-dokument och IT-system? Har ni allt dokumenterat? Om inte utsätter ni er för en stor risk. Läs om hur personalen på ett stort, svenskt företag efter åratals försumlighet när det gällde hantering och lagring av IT-dokument inte längre kunde hitta vitala handlingar. Istället hänvisades de till enstaka kollegors expertis. Men vad skulle då hända vid om en sådan nyckelperson blev sjuk eller slutade? Läs mer om hur vi hjälpte ett företagets IT-center att skapa ordning ur kaos med hjälp av IT-dokumentation.

Läs Mer

Att dokumentera i en Agile miljö

  • Per Grahn-Möller

En tes som spreds som en löpeld när Agile-metodiken först blev populär var "Aldrig mer dokumentation" och "Koden är min dokumentation". Men var det egentligen korrekt? Dokumentation behövs men den måste vara väl anpassad för målgruppen och produktutvecklingen, varken mer eller mindre. Den här artikeln ger dig inblick i detta.

Läs Mer

Tappa inte kunskap vid personalomsättning - dokumentation är lösningen

  • Per Grahn-Möller

Har ni en utmaning i att sätta in ny personal i sina arbetsuppgifter? Finns det gamla trotjänare och nyckelpersonal som sitter inne med vital information för företaget? Vad händer om något drabbar dem och vad ger det för effekter på er verksamhet? Att en eller några få medarbetare ansvarar för information, kunskap och system som inte är dokumenterat är inte helt ovanligt och kan orsaka stora problem när medarbetarna slutar eller blir sjuka. Kundnöjdhet, kvalitet och resultat kan påverkas negativt av att det saknas dokumentation. Ladda ned vår artikel om hur ni kan agera för att minimera riskerna för verksamheten när era medarbetare slutar eller blir sjuka genom att jobba professionellt med teknisk dokumentation och informationshantering.

Läs Mer

Hur smart dokumentation kan säkra kunskap

  • Per Grahn-Möller

Läsvärd artikel om hur du tar fram effektiv och användbar dokumentation, då dokumentation är den enda källan till kunskap. Den lyfter bl a upp betydelsen av att noga förstå målgruppen för dokumentationen och dess behov. Artikeln tar även upp behovet av att prioritera - att välja och att välja bort. Dokumentation ska vara snabb och enkel att skapa och underhålla. Och, inte minst, hjälpa användarna att hitta det de behöver, när de behöver det.

Läs Mer

White Paper: 5 steg som gör företagets dokumentation till en konkurrensfaktor

  • Emanuela Pedrocco

Vad kan du göra för att öka företagets konkurrenskraft? Är er tekniska dokumentation en tillgång eller snarare en risk? Utan en ordentlig IT-dokumentation eller produktdokumentation blir verksamheten mer sårbar. Hur viktig dokumentationen är för en verksamhet märks ibland först när det visar sig i konkreta problem såsom minskad informationssäkerhet, högre supportkostnader och missnöjda kunder. Med vår 5-stegs guide får du vägledning i hur er dokumentation kan bli en tillgång som bidrar till ökad konkurrenskraft!

Läs Mer