EU-MDR - hur påverkas din tekniska dokumentation?

EU-MDR ställer helt nya krav på innehållet i produktinformationen och den tekniska dokumentationen för medicinsk utrustning. Till skillnad från det nu gällande direktivet MDD innebär det förändrade och ökade krav på innehållet i produktinformationen och den tekniska dokumentationen, både vid leverans och eftermarknad. Förbered er för EU-MDR. Klicka på "LADDA NED" här ovan för att läsa vidare och få mer information hur ni bör agera när det gäller EU-MDR och kan dra nytta av ert arbete på ett bra sätt.