Så skapar du ordning och reda bland dokumenten

HR jobbar med arbetsgivarvarumärket. Juristerna ansvarar för affärsjuridiken. Kommunikatörerna stödjer ledningen med strategisk kommunikation. IT tillhandahåller verktygen. Men vem i organisationen ser till så att det finns mallar, regler för hur rutinbeskrivningar ska se ut, rutiner för dokumenthantering eller riktlinjer för vilket verktyg som ska användas för att lagra vilken information? Här kommer några goda råd för hur du skapar ordning och reda bland dokumenten.