Dokumentsamordnaren säkerställer att leveransen blir lyckad

Det stora projektet avslutat, lösningen levererad till kunden, och sista fakturan är skickad. Allt borde vara frid och fröjd. Men plötsligt hör kunden av sig. Dokumentationen som skulle följt med leveransen är inte fullständig, eller är inte utformad på ett sätt som passar kundens system. Vad hade kunnat göras bättre från början? Två erfarna dokumentsamordnare delar här med sig av sina bästa råd från sin vardag.

Ökad harmoni med en väldokumenterad verksamhet

Dokumentation ses alltför ofta som något trivialt som tillåts sköta sig självt trots att alla egentligen inser hur absolut nödvändig den är för att verksamheten överhuvudtaget ska hålla ihop. I våra konsultuppdrag möter vi ofta medarbetare som inte ens känner till ifall det finns dokumentation för ett visst ändamål, var denna lagras och om den, när den väl hittas, går att lita på. I denna artikel kan du läsa om hur ett gott informationsflöde bidrar till att harmoni sprids inom företaget och ut till dess kunder.

Maximera strukturkapitalet genom dokumentation

Hur mycket kunskap finns kvar i ditt företag när alla medarbetare gått för dagen? Klarar verksamheten av att rulla vidare även om nyckelanställda slutar? I så fall har ni rejält med strukturkapital som höjer företagets totalvärde. Om ditt företag däremot är starkt personberoende är det hög tid att förvandla den kunskap som medarbetarna besitter till strukturkapital. I den här artikeln kan du läsa om hur du kan gå till väga.